בס"ד

מכלול תצוגה לבן גלקסי 2S כולל כל הפלטים מקורי

240.00