מכונה להפרדת תצוגות של Edge בשיטת ההקפאה

3,500.00