אנטנת קליטה אייפד מיני 2

25.00

אנטנה ימנית עליונה